Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Wydziały karne .

 

 1. Co to jest kara ograniczenia wolności?
 2. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?
 3. W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia?
 4. Czy można rozłożyc grzywnę i koszty sądowe na raty?
 5. Na jaki numer konta można wpłacić należności sądowe?
 6. Czy grzywnę można odpracować?
 7. Jak odbywa się kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie - użyteczna?
 8. Które wnioski podlegają opłacie?
 9. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty?
 10. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?
 11. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

 


 


1. Co to jest kara ograniczenia wolności?

 

Kara ograniczenia wolności  polega na wykonaniu przez skazanego nieodpłatnej pracy na cele społeczne w instytucji wskazanej przez kuratora sądowego. Sąd np. w wyroku określa ilość godzin  do przepracowania. Wymiar  pracy składającej się na karę ograniczenia wolności  sięgać może od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
Wobec osoby zatrudnionej na etacie sąd może orzec potrącenia z wynagrodzenia. Potrącenia mogą wynieść od 10 do 25 % wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

  

 wstecz -->>


 

2. W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym?

 

Do sądu należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym tylko wówczas, gdy osoba aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.
Jeżeli osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji Prokuratury, wówczas wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy złożyć do właściwej Prokuratury.
Sąd może nie wyrazić zgody na widzenie np. gdy osoba prosząca o widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana.

  

 wstecz -->>


 

3. W jaki sposób należy złożyć prywatny akt oskarżenia?

 

Strona pokrzywdzona może wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia.
Kodeks karny ściśle określa przestępstwa, które są ścigane z oskarżenia prywatnego np. są to przestępstwa

 • z art. 212 kk – czyli pomówienia,
 • z art. 216 kk – czyli znieważenia,
 • z art. 217 § 1 kk – czyli naruszenie nietykalności cielesnej,
 • z art. 157 § 1 kk – czyli naruszenie czynności narządów ciała na okres trwający poniżej 7 dni.


Właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd według miejsca zdarzenia.
Prywatny akt oskarżenia powinien zawierać:

 • dane personalne oskarżyciela prywatnego i oskarżonego (imię nazwisko i dokładny adres zamieszkania),
 • datę i miejsce czynu,
 • opis czynu i przedmiotowego zdarzenia,
 • należy wskazać świadków zajścia,
 • opłatę sądową w wysokości 300 zł.

  

 wstecz -->>


 

4. Czy można rozłożyć grzywnę i koszty sądowe na raty?

 

Tak można  i w tym celu należy złożyć wniosek na Biuro Podawcze sądu lub przesłać pocztą wraz z dowodem wpłaty pierwszej raty, na kwotę nie mniejszą niż 50 zł.
Wniosek powinien zawierać sygnaturę sprawy, której dotyczy. 


wstecz -->>


 

5. Na jaki numer konta można wpłacić należności sądowe?

 

NBP O.O. Kraków 38 1010 1270 0030 7222 3100 0000
Ponadto każdy dłużnik posiada indywidulany numer rachunku do każdej ze spraw, w której została orzeczona kara grzywny i/lub koszty sądowe. Numer ten jest wskazywany w wezwaniu do zapłaty należności sądowych wysyłanym do dłużnika po uprawomocnieniu się orzeczenia, w którym należności te zostały orzeczone. W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę akt sprawy oraz imię i nazwisko dłużnika.

 

wstecz -->>


 

6. Czy grzywnę można odpracować?

 

Tak, można - poprzez jej zamianę na prace społecznie użyteczne. W tym celu należy złożyć pisemny  wniosek  zawierający sygnaturę sprawy, której dotyczy.

 

wstecz -->>


 

7. Jak odbywa się kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie - użyteczna?

 

Orzeczenie  zostaje skierowane  do kuratora zawodowego według miejsca zamieszkania skazanego / ukaranego.  Kurator wyznacza placówkę oraz nadzoruje wykonanie pracy.

 

wstecz -->>


 

8. Które wnioski podlegają opłacie?

 

 • wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, kary aresztu oraz zastępczej kary pozbawienia wolności i aresztu - 80zł,
 • wniosek o zatarcie skazania - 45 zł,
 • ponowna prośba o ułaskawienie - 45zł,
 • ponowny wniosek o rozłożenie grzywny na raty bądź odroczenie spłaty - 2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25zł
 • wniosek  o zwolnienie od odbywania reszty kary ograniczenia wolności lub środka karnego – 45 zł,
 • wniosek  o  warunkowe zawieszenie wykonania kary -100zł.

 

wstecz -->>

 


 

9. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty?

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach – jeżeli skazany pracuje, decyzje Urzędu Pracy – gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny, oraz inne). Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT, którego kserokopię można dołączyć do wniosku.
  

 wstecz -->>


 

10. W jaki sposób można starać się o wcześniejsze zatarcie skazania?

 

Należy się zwrócić z pisemnym wnioskiem o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, który wydał wyrok.
Wniosek podlega opłacie  w wysokości 45 zł
Nie można zatrzeć skazania, kiedy środki karne orzeczone w wyroku nie zostały wykonane.

  

 wstecz -->>


 

11. Co oznacza pojęcie „oskarżyciel posiłkowy”?

 

Każdy pokrzywdzony przestępstwem lub wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, poprzez złożenie oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, może uzyskać prawa strony procesu. Oskarżyciel posiłkowy – jako strona procesu może:

 • składać wnioski dowodowe,
 • zadawać pytania świadkom,
 • odwoływać się od wyroku.

Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego można złożyć w ściśle określonych terminach:
W procesie karnym – do momentu otwarcia przewodu sądowego – tzn. do chwili rozpoczęcia odczytania aktu oskarżenia.
W sprawach o wykroczenia – do 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia z Policji o przesłaniu do sądu wniosku o ukaranie.

 

wstecz -->>

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłTomasz Błaut - Kierownik Oddziału Informatycznego2016-12-23
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2016-12-23 10:19
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2017-06-08 10:32
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.