Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Wydziały Cywilne.

 

 1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 3. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie   sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?
 5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny to we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?
 6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?
 7. Czy jest dostępny w sądzie formularz wniosku o dział spadku?
 8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?
 9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis postanowienia z klauzulą prawomocności?
 10. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?
 11. Gdzie można ustalić ile stron zawiera odpis orzeczenia?
 12. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia?
 13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie?
 14. Czy w sądzie są dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?
 15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?
 16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć taki pozew?
 17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?
 18. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?
 
 
 

1. Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (spadkodawcy), a jeśli miejsca tego nie da się ustalić w Polsce – miejsce położenia majątku spadkowego.

 
 

 
 2. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy (osoby zmarłej),
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego z USC potwierdzające pokrewieństwo ze spadkodawcą:
  • odpisy skrócone aktów urodzenia mężczyzn i niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
  • odpisy skrócone aktów małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu(zmiana nazwiska),
  • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu sporządzonego własnoręcznie przez spadkodawcę, jeżeli testament został sporządzony.
 
 
 
 

3. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

 

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest stała i wynosi 55 zł (50zł - opłata stała i 5 zł tytułem opłaty za wpis do rejestru spadkowego), od jednej osobie zmarłej.

 
 
 
 

4. Został sporządzony testament. Czy koniecznym jest założenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie?

 

Tak, aby ujawnić krąg spadkobierców koniecznym jest przeprowadzenie postępowania spadkowego w sądzie.

Ustawa dopuszcza również możliwość poświadczenia dziedziczenia przez Notariusza.

 
 
 
 

5. Jeżeli został sporządzony testament notarialny to czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać tylko osoby powołane do spadku w testamencie?

 

We wniosku oprócz spadkobiercy testamentowego muszą być ujawnieni wszyscy spadkobiercy ustawowi, którzy dziedziczyliby gdyby testamentu nie było.

 

Wstecz -- >> 

 


 

6. Czy przy założeniu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku trzeba się liczyć z poniesieniem innych dodatkowych kosztów?

 
Jeśli od chwili śmierci spadkodawcy do dnia rozprawy nie upłynęło 6 miesięcy, na rozprawie składa się oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
Opłata za złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 50 zł. 

 
 
 
 

7. Czy jest dostępny w sądzie formularz wniosku o dział spadku?

 

Nie ma takiego formularza.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl, oraz w punktach informacyjnych mieszczących się na I piętrze w budynku sądu.

 
 
 
 

8. Czy dział spadku można przeprowadzić tylko w sądzie?

 

Dział spadku można także przeprowadzić przed notariuszem, ale tylko wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału masy spadkowej. Można również wniosek o dział spadku złożyć do sądu. Właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd w którym było przeprowadzone postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku lub sąd spadku.

 
 
 
 

9. Na rozprawie zostało ogłoszone postanowienie, kiedy można odebrać odpis tego postanowienia z klauzulą prawomocności?

 

Odpis postanowienia można odebrać, gdy stanie się ono prawomocne tj. po upływie 21 dni licząc od następnego dnia po rozprawie, pod warunkiem że nie zostanie ono zaskarżone.

O wydanie odpisu postanowienia zawsze należy się zwrócić do sądu z opłaconym pisemnym wnioskiem, który należy złożyć na Biurze Podawczym lub wysłać pocztą.

 
 
 
 

10. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od wniosku o wydanie odpisu postanowienia?

 

Za jeden odpis postanowienia z klauzulą prawomocności należy wnieść opłatę w wysokości 6 zł za każdą stronę.

 
 
 
 

11. Gdzie można ustalić ile stron zawiera odpis orzeczenia?

 

Ile stron zawiera odpis orzeczenia (postanowienia, wyroku) można ustalić tylko w Biurze Obsługi Interesanta.

 
 
 
 

12. W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę od wniosku o uzasadnienie wyroku, postanowienia?

 

Wniosek o uzasadnienie wyroku, postanowienia nie podlega opłacie.

 
 
 
 
 
13. W jaki sposób można dokonać opłaty w sądzie?
 
Opłaty sądowe można uiścić:
 • dokonać wpłaty na konto lub w kasie sądu ze wskazaniem: numeru karty dłużnika, sygnatury sprawy, imienia i nazwiska, lub nazwy strony, przeciwko której toczy się postępowanie, nazwę wydziału i cel wpłaty.
 
 
 
 

14. Czy w sądzie jest dostępny formularz wniosku o podział majątku dorobkowego?

 
Nie ma takiego formularza. Jest tylko wzór wniosku dostępny na stronie internetowej sądu www.krakow.so.gov.pl, oraz w budynku sądu w punktach informacyjnych na I piętrze.
 
 
 
 

15. Czy można założyć sprawę o podział majątku dorobkowego jeszcze w trakcie trwania małżeństwa?

 
Wniosek o podział majątku dorobkowego małżonków można złożyć do sądu:
 • gdy wyrok rozwodowy stał się prawomocny,
 • w sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji małżonków (art. 61(4) i art. 54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego),
 • w sytuacji zniesienia przez małżonków wspólności majątkowej małżeńskiej (w drodze umowy notarialnej lub orzeczenia sądu).
 
  Zgodnie z art.58 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na wniosek jednego z małżonków także Sąd orzekający rozwód lub separację, może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
 
Po zakończeniu wskazanych wyżej postępowań, właściwym do rozpoznania wniosku jest zawsze Sąd Rejonowy, Wydział Cywilny miejsca położenia majątku (art. 566 kpc).
 
 
 
 

16. Do którego sądu należy skierować pozew o ustalenie prawa do grobu i gdzie należy złożyć?

 
Pozew należy skierować do Sądu Okręgowego, Wydział I Cywilny i złożyć na dziennik podawczy Sądu Okręgowego (parter, okienko nr 5) lub wysłać za pośrednictwem poczty listem poleconym.
 
 
 
 

17. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o ustalenie prawa do dysponowania grobem?

 
Do pozwu należy dołączyć:
 • odpis skrócony aktu zgonu osoby ostatnio pochowanej, 
 • oraz odpis skrócony aktu stanu cywilnego osoby wnoszącej pozew, który wykaże pokrewieństwo do zmarłego pochowanego w grobie.
 
 
 
 

18. W jakiej wysokości należy wnieść opłatę od pozwu o ustalenie o prawa do dysponowania grobem?

 
Opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłTomasz Błaut - Kierownik Oddziału Informatycznego2016-12-23
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2016-12-23 10:34
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2016-12-28 13:53
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.