XML
E-SĄD

 

E-Sąd - elektroniczne postępowanie upominawcze

Uproszczenie i przyspieszenie procesu, obniżenie kosztów postępowania, skrócenie czasu

wydania nakazu, a przede wszystkim odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan

faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego –

to tylko niektóre korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze, czyli

tzw. e-Sąd. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie.

Istota elektronicznego postępowania upominawczego polegać ma na:

§         umożliwieniu elektronicznej komunikacji z sądem, w tym również złożenia i opłacenia pozwu,

§         utrwalaniu czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych

§         szybkim wydaniu orzeczenia tylko i wyłącznie jako dokumentu elektronicznego,

§         ograniczeniu czynności sądu do niezbędnego minimum i wprowadzenie zasady, że czynności powoda podjęte w inny sposób, niż drogą elektroniczną nie wywołują skutków i nie będą przez sąd procedowane. 


Elektronizacja postępowania upominawczego obejmuje obszar merytoryczny od złożenia

pozwu do złożenia wniosku egzekucyjnego u komornika sądowego. Efekty wprowadzonych

zmian to:

§         Przyspieszenie postępowania – przede wszystkim poprzez uproszczenie procesu oraz jego automatyzację, a także poprzez specjalizację pracowników e-Sądu,

§         Zminimalizowanie liczby dokumentów składanych do sądu i komornika, obarczonych wadami,

§         Istotne obniżenie kosztów prowadzenia postępowania,

§         Ułatwienie dostępu do dokumentów (orzeczeń, akt sprawy) osobom upoważnionym,

§         Możliwość bieżącego śledzenia postępowania przez strony,

§         Ułatwienie dostępu do Sądu dla osób niepełnosprawnych,

§         Ograniczenie do koniecznego minimum, czynności związanych z obsługą biurową w tradycyjnym rozumieniu (obsługa akt, papierowych repertoriów, części korespondencji – np. do strony powodowej),

§         Elastyczność zarządzania kadrami (głownie orzeczniczymi),

§         Łatwość złożenia pozwu przez powoda,

§         Automatyzacja obsługi powodów masowych w tym wymiana informacji z powodem masowym za pomocą systemów informatycznych.


Elektroniczne postępowanie upominawcze (e-Sąd) swoją właściwością obejmuje

cały kraj.
 

Fundament prawny pod elektroniczne postępowanie upominawcze wprowadziła

nowelizacja z dnia 9 stycznia 2009 r. ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. nr 26

poz.156 z 2009 r.).


Przejdź do E-Sądu

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłTomasz Błaut - Kierownik Oddziału Informatycznego2010-12-30
Publikujący -