Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2013.235), ustawą z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206 poz. 1216) istnieje możliwość doręczania dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

ePUAP - Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie


/91l8v1pwuk/skrytka

 

W obecnym stanie prawnym platforma ePUAP może zostać wykorzystana do wnoszenia petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Natomiast pisma procesowe nie mogą być wnoszone drogą elektroniczną, a ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje skutków prawnych. Wyjątkiem jest elektroniczne postępowanie upominawcze, uregulowane odrębnymi przepisami.

Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłKarolina Włodarczyk-Całus - Oddział Administracyjny2015-08-05
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2015-08-05 09:46
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2016-11-14 11:10