Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

 

w Krakowie

 

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

NIP: 676-10-43-256

REGON: 000683631

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Centrala: 12 619 50 00

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie informuje, że od dnia 15 grudnia 2014 r. , zmianie ulega bank prowadzący pomocnicze rachunki  bankowe sum depozytowych w PLN,USD i EURO.

Bankiem przejmującym obsługę  rachunków jest Bank Gospodarstwa Krajowego BGK Oddział w Krakowie, ul. Pilotów 2.
 
Nowe numery rachunków bankowych:
 
Sumy depozytowe w PLN                58 1130 1150 0012 1246 8890 0001
Sumy depozytowe w USD                31 1130 1150 0012 1246 8890 0002
Sumy depozytowe w EURO            04 1130 1150 0012 1246 8890 0003
 
wpłat  na dotychczasowe numery rachunków bankowych prowadzonych przez  Bank BPH S.A. Oddział w Krakowie można dokonywać do dnia 28 grudnia  2014r.
 
 

UWAGA

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będą nowe numery rachunków bankowych  sum depozytowych prowadzonych  przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia    w Krakowie (zaznaczone poniżej na czerwono)

Rachunki sum depozytowych

Lp.

Waluta

Numer NRB

1.

PLN

80 1130 1017 0021 1001 1290 0004

2.

USD

53 1130 1017 0021 1001 1290 0005

3.

EUR

37 1130 1017 0021 1001 1290 0002

4.

CHF

64 1130 1017 0021 1001 1290 0001

5.

GBP

10 1130 1017 0021 1001 1290 0003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godziny urzędowania
 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

w poniedziałki dyżur do godz. 18:00

 

INFORMACJI W SPRAWACH DOT. WYDZIAŁÓW I, II, III, IV, V, VI, XIV UDZIELA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

Od  poniedziałku  do  piątku w godzinach 7.45-15.30

PAWILON  E – PARTER

ORAZ  POD  NUMERAMI  TELEFONÓW:  

12  619-50-86

12  619-57-70

 

Więcej Informacji

 

INFORMACJI W SPRAWACH DOT. WYDZIAŁÓW VII, XI i XII

UDZIELA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW

REJESTRU ZASTAWÓW I KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Od  poniedziałku  do  piątku w godzinach 8:00-15:00

PAWILON  K – I piętro – K-118

 

ORAZ  POD  NUMERAMI  TELEFONÓW:

W SPRAWACH KRS: 

12  619-51-72

12  619-51-78

 

W SPRAWACH REJESTRU ZASTAWÓW:

12 619-50-13

 

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI AKT KRS

z dniem 01.10.2014 r.

zmianie ulęgają zasady korzystania z czytelni akt

Krajowego Rejestru Sądowego.

Akta do przeglądania zamawia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 619-51-64

lub za pośrednictwem zamówienia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: czytelniakrs@krakow-sr.sr.gov.pl

 

Czytelnia udostępnia nie więcej niż 150 akt dziennie.

Każda osoba w danym dniu ma prawo zamówienia w sumie 5 akt.

 

Zamówione akta udostępnia się pojedynczo - kolejne akta udostępnia się po zwróceniu akt poprzednich.

 

REGULAMIN

 

Z DNIEM 30.05.2014 R.

OBNIŻENIU ULEGŁA OPŁATA ZA OGŁOSZENIE TREŚCI WPISU

W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM.

AKTUALNA OPŁATA DLA WSZYSTKICH WPISÓW PODLEGAJĄCYCH OGŁOSZENIU

WYNOSI 100 ZŁ

 

 

BEZPŁATNE WYDRUKI AKTUALNYCH INFORMACJI Z KRS

dostępne są na stronie

ems.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych przez Centralną Informację


Biuro Obsługi Interesantów Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego

pokój K-118, pawilon K

Godziny urzędowania

Poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00

Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00

Informacja o sprawach z Wydziałów VII, XI i XI oraz wydawanie informacji, wyciągów, zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego – stanowiska 1 i 2

Dziennik Podawczy Wydziałów VII, XI i XII – stanowiska 3-6

Monitor Sądowy i Gospodarczy – stanowisko 7 (ogłoszenia o WZA przyjmowane są do godz. 15:00)

Wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego dostępne są bezpłatnie na stronie ems.ms.gov.pl

Formularze MSiG

 

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA

Informacja telefoniczna o KRS tel. 12 619-51-72, 12 619-51-78

poniedziałek            8.00-18:00

wtorek – piątek       8:00-15:00

 

Informacja telefoniczna o RZ tel. 12 619-50-13

poniedziałek            8.00-18:00

wtorek – piątek       8:00-15:00

 

 

Kasy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

● Kasa nr 1 - pawilon E, poziom 1

Godziny urzędowania  

Poniedziałek - piątek godz. 8.30 - 15.00,

z przerwami w godz. 11.30 - 11.45 i 13.45 - 14.00

● Kasa nr 2 - pawilon K, poziom 1, pok. K-118

Godziny urzędowania

Poniedziałek w godz. 11.00 - 18.00,       

z przerwami w godz. 12.30 - 12.45 i 14.15 - 14.30,

Od wtorku do piątku 8.00 - 15.00,

● Kasa nr 3 - Miechów, Plac Kościuszki 3a

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek godz. 8.30 - 14.30,

z przerwami w godz. 11.00 - 11.15 oraz 13.00 - 13.15,

 

CZYTELNIA     AKT - POK. E-217 (II PIĘTRO):

Sądów  Rejonowych  dla:  Krakowa-Śródmieścia  dla  Krakowa  Nowej  Huty  i  dla  Krakowa  -Krowodrzy , 

-   POK.  E  217,  II     PIĘTRO    BUDYNEK    Sądu  Okręgowego w  Krakowie ,  ul.  Przy  Rondzie  7.

Czytelnia  akt  dla  następujących  Wydziałów :  Wydział I Cywilny,  Wydział II  Karny , Wydział VI  Cywilny ,  Wydział  XIV  Karny.

W  związku z  powyższym informujemy , że  wyżej  wymienione  sekretariaty  nie  udostępniają  akt  do  wglądu.

Akta można  przeglądać  wyłącznie  w    czytelni  -  pokój  E-217,  pawilon  E  (II  piętro)  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach  8.30-14.30,  po  wcześniejszej  telefonicznej lub osobistej  rezerwacji  w sekretariacie danego  Wydziału.

Prosimy  o  zamawianie  akt  w danym  sekretariacie  na  trzy  dni przed  terminem  przeglądania  akt.

- Wydział I  Cywilny  tel.  619-56-22

- Wydział  II  Karny  tel.  619-56-41,  619  56-39

- Wydział VI  Cywilny  tel. 619-56-28

- Wydział  XIV  Karny  Tel.  619-56-42 ,  619-53-96

 

Zasady korzystania z czytelni akt

 

 1. Zasady ogólne
  1. Czytelnia przeznaczona jest dla stron postępowania, ich pełnomocników i innych  uprawnionych osób, którym sąd udostępnia akta w celu ich przejrzenia, sporządzenia odpisów,  notatek i fotokopii.
  2. Czytelnia akt czynna jest w godz. 830 – 1430
  3. Pomieszczenie czytelni objęte jest monitoringiem.
 2. Zasady udostępniania akt
  1. Żądane akta zamawia się w sekretariacie właściwego wydziału sądu
  2. Akta udostępnia się na podstawie list sporządzonych przez kierownika sekretariatu lub osobę przez niego upoważnioną, po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  3. Czytelnia nie wykonuje żadnych kserokopii z dokumentów znajdujących się w aktach.
  4. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek czynności w stosunku do akt, poza ich przeglądaniem, sporządzaniem odpisów, notatek i fotokopii.
 3. Zasady porządkowe
  1. W czytelni należy zachować ciszę, 
  2. Zabrania się wynoszenia akt z czytelni,
  3. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych,
  4. Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów,
  5. Miejsce do przeglądania akt wyznacza pracownik sądu dyżurujący w czytelni,
  6. Uprasza się o osoby przychodzące do czytelni o korzystanie z szatni, a w szczególności pozostawianie w niej wierzchniego odzienia oraz bagażu o dużych gabarytach. Bezpłatna szatnia jest czynna w okresie 01.X – 31.V, znajduje się na I piętrze, pawilon E.
  7. Zabrania się wykorzystywania czytelni do przeglądania własnych dokumentów, wnoszenia i korzystania w czytelni z własnych materiałów, poza tymi, które są niezbędne do sporządzenia odpisów i notatek.

 

Art. 270. § 1. kk

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 276. kk

Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2