Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia

w Krakowie

 

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

NIP: 676-10-43-256

REGON: 000683631

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

 

Centrala: 012 619 50 00

 

Godziny urzędowania


 od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

w poniedziałki dyżur do godz. 18:00

 

INFORMACJI   W  SPRAWACH  UDZIELA    BIURO    OBSŁUGI          INTERESANTÓW

Od  poniedziałku  do  piątku w godzinach 7.45-15.30

PAWILON  E – PARTER

ORAZ  POD  NUMERAMI  TELEFONÓW:  

12  619-50-86

12  619-57-70


Dziennik Podawczy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

Godziny urzędowania

Pawilon B, poziom 1.

Poniedziałek w godzinach 8.30 - 16.00

Wtorek - piątek, w godzinach 8.30 - 14.30

Dziennik Podawczy Wydziału VII Gospodarczego Rejestru Zastawów:

Godziny urzędowania

Pawilon K, poziom 3. pokój K-336

Poniedziałek w godzinach 8.30 - 16.00

Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00

 

Biuro Obsługi Interesantów Krajowego Rejestru Sądowego

pokój K-118, pawilon K

 

Dzienniki Podawcze Wydziałów XI i XII KRS

Godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8.00-16.00,

Od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,


Centralna Informacja KRS  

Godziny urzędowania:

Poniedziałek w godz. 8.00-18.00,

Od wtorku do piątku w godz. 8.00-15.00,


Monitor Sądowy i Gospodarczy

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

UWAGA - WAŻNA INFORMACJA

 


Informacja o KRS

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

 

 

 

 

Informacja telefoniczna o KRS tel. 619-51-72, 619-51-78

 

 

 

Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 8.00-15.00

 

 

 

 

 

 

Kasy Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

● Kasa nr 1 - pawilon E, poziom 1

Godziny urzędowania  

Poniedziałek - piątek godz. 8.30 - 15.00,

z przerwami w godz. 11.30 - 11.45 i 13.45 - 14.00

● Kasa nr 2 - pawilon K, poziom 1, pok. K-118

Godziny urzędowania

Poniedziałek w godz. 11.00 - 18.00,       

z przerwami w godz. 12.30 - 12.45 i 14.15 - 14.30,

Od wtorku do piątku 8.00 - 15.00,

● Kasa nr 3 - Miechów, Plac Kościuszki 3a

Godziny urzędowania

Poniedziałek - piątek godz. 8.30 - 14.30,

z przerwą w godz. 11.00 - 11.15,

 

 

 

 

 

 

CZYTELNIA     AKT - POK. E-217 (II PIĘTRO):

Sądów  Rejonowych  dla:  Krakowa-Śródmieścia  dla  Krakowa  Nowej  Huty  i  dla  Krakowa  -Krowodrzy , 

-   POK.  E  217,  II     PIĘTRO    BUDYNEK    Sądu  Okręgowego w  Krakowie ,  ul.  Przy  Rondzie  7.

Czytelnia  akt  dla  następujących  Wydziałów :  Wydział I Cywilny,  Wydział II  Karny , Wydział VI  Cywilny ,  Wydział  XIV  Karny.

W  związku z  powyższym informujemy , że  wyżej  wymienione  sekretariaty  nie  udostępniają  akt  do  wglądu.

Akta można  przeglądać  wyłącznie  w    czytelni  -  pokój  E-217,  pawilon  E  (II  piętro)  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach  8.30-14.30,  po  wcześniejszej  telefonicznej lub osobistej  rezerwacji  w sekretariacie danego  Wydziału.

Prosimy  o  zamawianie  akt  w danym  sekretariacie  na  trzy  dni przed  terminem  przeglądania  akt.

- Wydział I  Cywilny  tel.  619-56-22

- Wydział  II  Karny  tel.  619-56-41,  619  56-39

- Wydział VI  Cywilny  tel. 619-56-28

- Wydział  XIV  Karny  Tel.  619-56-42 ,  619-53-96

 

Regulamin Czytelni Akt - KLIKNIJ