Aktualności Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie https://krakow-sr.sr.gov.pl Dni wolne w 2018 r. Mon, 03 Dec 2018 10:21:07 +0100 https://krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 27 listopada 2018 roku Thu, 29 Nov 2018 13:39:25 +0100 https://krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7 tel./faks 012 619 50 40 Kraków, dnia 27 listopada 2018 r. KD.S – 0212 – 6/18   ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 27...... 12 listopada dniem wolnym od pracy Thu, 08 Nov 2018 14:04:00 +0100 https://krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odrodzenia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada jest dniem...... Możliwość zatrudnienia w tut. Sądzie nowych osób na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnych pracowników Wed, 10 Oct 2018 15:01:26 +0200 https://krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220  Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie zawiadamia, iż poszukuje kandydatów do zatrudnienia w tut. Sądzie w charakterze asystenta sędziego na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnych pracowników w I Wydziale Cywilnym, III Wydziale Rodzinnym i...... ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 4 października 2018 roku Tue, 09 Oct 2018 11:39:59 +0200 https://krakow-sr.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 4 października 2018 roku Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23 j.t. z późn.zm.) w związku z § 40 ust. 1......