Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Kraków: Dostawa drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Nr postępowania: 8/PN/2013/S Numer ogłoszenia: 245285 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Kraków, dnia 02 grudnia  2013 roku

 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Wszyscy Wykonawcy

 

Nr postępowania: 8/PN/2013/S


Dotyczy:  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr. 113. Poz. 759 ze zm.) na „dostawę drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie”.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1. pkt.1 stawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: „dostawę drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie”, została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:

 

ATENDE S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „dostawę drukarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z postanowieniami części XII  SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się ustalonymi kryteriami, tj. ceną 100%. Oferta uzyskała łączną punktację w wysokości 100 pkt.  Zamawiający miał udzielić zamówienia wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie oraz SIWZ i otrzyma najwyższą ilość punktów. Do upływu terminu składania ofert  zostały złożone dwie oferty. Mając zatem na uwadze, że wykonawca :

ATENDE S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą, odpowiada SIWZ i w trakcie oceny, otrzymała  najwyższą ilością punktów, należało dokonać wyboru złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

Zestawienie danych o ofertach:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium:  Cena

Razem ilość punktów

1

Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. Z o.o. ul. Wadowicka 12, 30-415   Kraków

63,42

63,42

2

ATENDE S.A. ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

100

100

 Data dodania: 2013-11-19 14:26

[powrot do treści ogłoszenia]
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.