Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Przetarg na kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków.

 

                                                                                         Kraków, dnia 31.07. 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

 w Krakowie ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

 

Wszyscy Wykonawcy

 

Nr postępowania: 7/PN/2013/S

 

Dotyczy:  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr. 113. Poz. 759 ze zm.) na „kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków”.

 

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: „kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków”.


została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:

DTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. Komandytowa, ul. Północna 3, 31-331 Kraków

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na „kompleksową obsługę serwisową drukarek eksploatowanych w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie obejmującą przeglądy, naprawy i konserwacje oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych w tym tonerów i części zamiennych w zamian za opłatę, obliczaną na podstawie liczby wykonanych wydruków” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z postanowieniami części XIII  SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się ustalonymi kryteriami, tj. ceną 100%. Oferta uzyskała łączną punktację w wysokości 100 pkt.  Zamawiający miał udzielić zamówienia wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie oraz SIWZ i otrzyma najwyższą ilość punktów. Do upływu terminu składania ofert  zostały złożone trzy oferty. Mając zatem na uwadze, że wykonawca :

DTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. Komandytowa, ul. Północna 3, 31-331 Kraków spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą, odpowiada SIWZ i w trakcie oceny, otrzymała  najwyższą ilością punktów, należało dokonać wyboru złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

Zestawienie danych o ofertach:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium:  Cena

Razem ilość punktów

1

DTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. Komandytowa, ul. Północna 3, 31-331 Kraków

100

100

2

SIETOM Sp. Z o.o. ul. Rakietowa 11, 80-298, Gdańsk

50,84

50,84

3

COPY CENTER – Janina Szczygieł , ul. Halicka 10/11, 31-036 Kraków

73,91

73,91

 

 

 Data dodania: 2013-07-22 12:37

[powrot do treści ogłoszenia]
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.