Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Kraków: Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1 w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 Numer ogłoszenia: 94233 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Kraków, dnia 14 czerwca 2013 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia 

 w Krakowie

                                                                 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7

 

Wszyscy Wykonawcy

 

Nr postępowania: 5/PN/2013/S

 

Dotyczy:  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art.11 ust.8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r.Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr. 113. Poz. 759 ze zm.) na "Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1  w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 ".

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) Zamawiający informuje, że w postępowaniu na: "Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1  w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 ".


została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:

PHU BUDGREM-KRAKÓW Grzegorz Skwarczyński , ul. Lubomirskiego 7/1, 30-509 Kraków

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na "Remont sal rozpraw w pawilonie B oraz wybranych pomieszczeń biurowych oraz wykonie zabudów na poziomie B-1  w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 oraz przy ul. Mogilskiej 17 " trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z postanowieniami części XIII  SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się ustalonymi kryteriami, tj. ceną 100%. Oferta uzyskała łączną punktację w wysokości 100 pkt.  Zamawiający miał udzielić zamówienia wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie oraz SIWZ i otrzyma najwyższą ilość punktów. Do upływu terminu składania ofert  zostały złożone dwie oferty. Mając zatem na uwadze, że wykonawca :

PHU BUDGREM-KRAKÓW Grzegorz Skwarczyński , ul. Lubomirskiego 7/1, 30-509 Kraków spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest zgodna z ustawą, odpowiada SIWZ i w trakcie oceny, otrzymała  najwyższą ilością punktów, należało dokonać wyboru złożonej przez niego oferty, zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

 

Zestawienie danych o ofertach:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Ilość punktów w kryterium:  Cena

Razem ilość punktów

1

Firma Instalacyjno – Budowlana „ INDOM” ul. Podgórki Tynieckie 90D, 30-398 Kraków

148 617,48 zł

87,41

87,41

2

PHU BUDGREM-KRAKÓW Grzegorz Skwarczyński , ul. Lubomirskiego 7/1, 30-509 Kraków

129 900,00 zł

100

100

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie

            Agnieszka Ochońska

 Data dodania: 2013-05-29 14:57

[powrot do treści ogłoszenia]
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.