ZARZĄDZENIE PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 17 maja 2018 roku

ZARZĄDZENIE
PREZESA I DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE z dnia 17 maja 2018 roku

 
Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23 j.t. z późn.zm.) w związku z § 40 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316 z późn.zm.)
 
zarządzamy, co następuje:
 
1. Ustalamy dzień 1 czerwca 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 30 czerwca 2018 r.
2. W dniu 30 czerwca 2018 r. ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie w godzinach 7:30 do 15:30, natomiast godziny przyjęć interesantów obowiązują jak w dni tygodnia - od wtorku do piątku.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Publikujący 2018-05-18 15:09:17
Data wygaśnięcia: 2019-05-18