KOMUNIKAT
KOMUNIKAT 
E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018r.
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że  papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania  zapasów,  nie  dłużej  jednak  niż   do 30 czerwca 2018r. Po   tej  dacie:
  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty   sądowej;
  • nie  będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych  znaków;
  • dokonywanie  opłat   znakami  opłaty  sądowej  w papierowej formie   nie  będzie  dopuszczalne  (wyjątek  będą stanowić opłacone  papierowymi  znakami  pisma  kierowane  do  sądu,  nadane  drogą  pocztową   najpóźniej   30  czerwca  2018r.,  które  wpłyną  do sądu  po    tym  terminie, -  decyduje  data  stempla  pocztowego.)
 
Od  dnia  1  lipca  2018r.  znaki  opłaty   sądowej  będą  funkcjonować   wyłącznie  w  formie   elektronicznej.
 
E-znaki są możliwe do  nabycia :
  • na  stronie   systemu  e-Płatności (portal e-Płatności),  pod  adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych.


  
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
Publikujący 2018-04-06 13:33:24
Data wygaśnięcia: 2019-04-06