Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
 
Uchwała nr 2
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu
na stanowisko Stażysty (Informatyka)
(sygn. konkursu KD.S. 111 - 4/17)
 
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydata uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikował się Pan:
 
 1. Krzysztof Zuwała
 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień 26 stycznia 2018 roku godz. 10.00. Miejscem przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. K 328
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
 
 
                                                                                              Podpisy członków Komisji
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAnna Demkiewicz - Inspektor2018-01-18
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2018-01-18 11:11
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2018-01-18 11:12
Uchwała nr 1
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty (Informatyka)
(sygn. konkursu KD.S. 111 – 4/17)
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2018 roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
 1. Krzysztof Zuwała
 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia drugiego etapu na dzień 18 stycznia 2018 r.
w pokoju K – 328 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków o godzinie 10:00.
 
 
Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                                                    Podpisy członków Komisji
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAnna Demkiewicz - Inspektor2018-01-10
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2018-01-10 12:23
WYNIKI KONKURSU NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
SYGN. KONKURSU KD.S-111-3/17
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 18.12.2017 r. po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej  uchwaliła listę kandydatów wybranych na stanowisko Stażysty:
 
 1. Gontek Anita
 2. Bodziak Michał                                                      
 
Jednocześnie na podstawie art. 3b § 5 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2017.246 j.t.) komisja konkursowa podjęła decyzję o utworzeniu rezerwowej listy kandydatów:
 
 1. Opiłka Katarzyna
 2. Lizoniak Izabela
 3. Malinowska Beata
 4. Tryczyńska Ilona
 5. Towarek Wioleta
 6. Strzępek Szymon
 7. Leśniak Beata
 8. Drożdżal Bartłomiej
 9. Stajniak Wioleta
 10. Flankowska Natalia 
 
                                              
 
Dyrektor Sądu Rejonowego
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  
 Agnieszka Ochońska
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2017-12-20
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2017-12-20 11:39
Uchwała nr 2
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysta (sygn. konkursu KD.S.111-3/17)
 
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu  8.12.2017 r. po przeprowadzeniu praktycznego sprawdzianu umiejętności kandydatów uchwaliła, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
 1. Bania Urszula                             
 2. Bodziak Michał                          
 3. Drożdżal Bartłomiej
 4. Dukat Aneta
 5. Dulian Kornel
 6. Flankowska Natalia
 7. Gontek Anita
 8. Grządziel Małgorzata
 9. Kostecka Monika
 10. Kowalik Monika
 11. Leśniak Beata
 12. Lizoniak Izabela
 13. Lubasińska Agnieszka
 14. Malinowska Beata
 15. Niemiec Paweł
 16. Opiłka Katarzyna
 17. Podwyszyński Bartosz
 18. Puchalska Ewelina
 19. Sarnowska Anna
 20. Stajniak Wioleta
 21. Strzępek Szymon
 22. Towarek Wioleta
 23. Tryczyńska Ilona
 24. Walczyk Wioleta
 25. Zbróg Karolina
 26. Żbik Barbara
 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia trzeciego etapu (rozmowy kwalifikacyjnej) na dzień  18.12.2017 r. godz. 9.00. Miejscem przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu będzie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pok. K-117.
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej
 
                                                                                                                             Podpisy członków Komisji
 
 
 
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłMarcin Majewski - Kierownik Oddziału Kadr2017-12-08
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2017-12-08 15:55
Uchwała nr 1
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty
(sygn. konkursu KD.S.111 – 3/17/S)
 
Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2017  roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

1.Abramowicz Renata,
2.Adach Kinga,
3.Bania Urszula,
4.Bartkowski Paweł,
5.Bodziak Michał,
6.Bruś Teresa,
7.Drożdżal Bartłomiej,
8.Dukat Aneta,
9.Dulian Kornel,
10.Flankowska Natalia,
11.Grabowska Natalia,
12.Gontek Anita,
13.Grządziel Małgorzata,
14.Herbutowicz Kinga,
15.Jezioro Sylwia,
16.Jurek Aneta,
17.Kowalik Monika,
18.Kostecka Monika,
19.Krupadziorow Olga,
20.Kuciel Sylwia,
21.Lizoniak Izabela,
22.Leśniak Beata,
23.Lubasińska Agnieszka,
24.Malinowska Beata,
25.Mazurek Wiktoria,
26.Niemiec Paweł,
27.Opiłka Katarzyna,
28.Podwyszyński Bartosz,
29.Puchalska Ewelina,
30.Pyś Agnieszka,
31.Sarnowska Anna,
32.Skimina-Hajduga Anna,
33.Stajniak Wioleta,
34.Stręk Kinga,
35.Strzępek Szymon,
36.Towarek Wioleta,
37.Tryczyńska Ilona,
38.Walczyk Wioleta,
39.Zbróg Karolina,
40.Żbik Barbara.
 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia drugiego etapu na dzień 8 grudnia 2017 r.
w pokoju  716 ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków.
Godz. 10:00
Abramowicz Renata,
Adach Kinga,
Bania Urszula,
Bartkowski Paweł,
Bodziak Michał,
Bruś Teresa,
Drożdżal Bartłomiej,
Dukat Aneta,
Dulian Kornel,
Flankowska Natalia,
Grabowska Natalia,
Gontek Anita,
Grządziel Małgorzata,
Herbutowicz Kinga,
Jezioro Sylwia,
Jurek Aneta,
Kowalik Monika,
Kostecka Monika,
Krupadziorow Olga,
Kuciel Sylwia,
 
Godz. 12:00
Lizoniak Izabela,
Leśniak Beata,
Lubasińska Agnieszka,
Malinowska Beata,
Mazurek Wiktoria,
Niemiec Paweł,
Opiłka Katarzyna,
Podwyszyński Bartosz,
Puchalska Ewelina,
Pyś Agnieszka,
Sarnowska Anna,
Skimina-Hajduga Anna,
Stajniak Wioleta,
Stręk Kinga,
Strzępek Szymon,
Towarek Wioleta,
Tryczyńska Ilona,
Walczyk Wioleta,
Zbróg Karolina,
Żbik Barbara.
 
Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłMarcin Majewski - Kierownik Oddziału Kadr2017-11-28
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-28 13:35
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-28 13:47
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY.
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 – 3/17)
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
działając zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 Ustawy o pracownikach sądów i prokuratury
( Dz.U.2017.246 j.t. z późń. zm. )
 
ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie na stanowisko stażysty  w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy – 2.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze – 2.400 zł brutto miesięcznie.
 
 
Zakres zadań na stanowisko stażysty:
 
 • prowadzenie referatu orzecznika;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand);
 • rozpisywanie spraw: wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;
 • szycie i numerowanie akt;
 • zakładanie akt zastępczych;
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;
 • sporządzanie zarządzeń do Oddziału Finansowego;
 • wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych;
 • inne czynności zlecone przez przełożonych.
 
Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę:
 
 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. brak karalności za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;   
 5. wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 8. wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 9. umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji, samodzielnej pracy, komunikatywność;
 
Dodatkowe wymagania (mile widziane aczkolwiek nie niezbędne):
 
Doświadczenie w pracy w sądownictwie (np. staż z Urzędu Pracy, praca na umowę
zastępstwo).
 
Dokumenty wymagane od kandydata:
 
 1. Podanie o pracę;
 2. CV;
 3. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 8. Kwestionariusz osoby ubiegającej o przyjęcie do pracy;
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.
 
Termin składania ofert:
 
Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
pokój B – 102
 
bądź drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).
 
Składana oferta winna zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs – KD.S - 111 – 3/17”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
 
 
Konkurs składać się będzie z trzech etapów:
 
Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod względem spełnienia wymogów formalnych.
Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności.
Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.
 
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 28 listopada 2017 r. z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu (co najmniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem).
                                                                                 
 
 
 
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
         
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922. j.t.) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków,
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2016.1666 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z  dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400 j.t.)w zakresie określonym w wymienionych przepisach.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.
 
 
Dyrektor
Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
 
Agnieszka Ochońska
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2017-11-07
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-07 12:17
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2017-11-07 12:19
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2018r. 08:00:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.