Informacja o wynikach konkursu na stanowisko stażysty informatyka sygn. Kd.S.111-7/18
 
Uchwała nr 1
w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty/Informatyka
(sygn. konkursu KD.S. 111 – 7/18)
 
     Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2018 roku po przeanalizowaniu dokumentów zgłoszeniowych kandydatów pod kątem spełnienia wymagań formalnych uchwaliła, iż do drugiego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:
 
1.      Bętkowski Piotr
2.      Szczupak Dariusz 
 
Komisja ustaliła termin przeprowadzenia drugiego etapu na dzień 17 lipca 2018 r.
w sali B – 103 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków o godzinie 10:00.
 
 
Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty, lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 
 
 
Przewodniczący Komisji Konkursowej                            Podpisy członków Komisji
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorMałgorzata Rybińska2018-07-06
Publikujący Mirosław Solarski - Administrator 2018-07-06 10:53