Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
TREŚC JEST ARCHIWALNA
Zapytanie ofertowe - G.S.230-49/2018
 
 G.S. 230 49/2018                                                                                             Kraków, dnia 11 kwietnia  2018 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
        na dostawę i montaż klimatyzacji
 
  
1. Przedmiot zakupu: dostawa i montaż klimatyzacji, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) i na zasadach określonych w zapytaniu ofertowym.
 
Termin dostawy i montażu klimatyzacji nie może przekroczyć 21 dni od dnia podpisania umowy.
 
 
2. Ofertę można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018 r. do godz. 11:00, w wersji elektronicznej na e-mail: krzysztof.zalazinski@krakow.so.gov.pl lub osobiście w pokoju B-110 ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Oferta otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.
 
 
3. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie wyłącznie kryterium cenowego, tj. cena brutto oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia - 100 %.
 
 
4. Oferta musi zawierać wskazanie oferowanych urządzeń oraz cenę całkowitą brutto za realizację zamówienia.
 
 
5. Wykonawcy zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia powinni zgłosić takie zainteresowanie na email zawarty w niniejszym zapytaniu. Zamawiający przewiduje, że wizja lokalna dla wykonawców odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00, pokój B-110, ul. Przy Rondzie 7
 
 
6. Obowiązki gwarancyjne wykonawcy:
 
- Wykonawca udziela gwarancji na dostarczone urządzenia oraz ich instalację na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru.
- W trakcie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny (wyłączając uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwej obsługi przez użytkownika) serwis gwarancyjny, świadczony w siedzibie Zamawiającego.
- Warunki serwisu gwarancyjnego:
a) gotowość serwisu (przyjmowanie zgłoszeń o wadach) w dni robocze w godzinach 8.15 – 16.15,
b) upoważnieni pracownicy Zamawiającego będą zgłaszać wady urządzenia oraz wykonania instalacji w dni robocze w godzinach 8.15-16.15, za pośrednictwem faksu, drogą elektroniczną lub telefonicznie
c) Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia ich zgłoszenia,
d) standardowy czas naprawy wynosi do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady,
e) w przypadku konieczności wymiany podzespołów trudno dostępnych, po poinformowaniu Zamawiającego, naprawa może trwać maksymalnie 14 dni roboczych (licząc od dnia zgłoszenia wady),
f) okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy,
g) Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany urządzenia na nowe w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego takiego żądania w formie pisemnej w przypadkach:
- wystąpienia kolejnej wady urządzenia po wcześniejszym wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych danego urządzenia,
- nie wykonania naprawy w terminie 20 dni.
h) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, Zamawiający wymaga, aby posiadały minimum parametry określone w załączniku nr 1 do umowy,
i) w przypadku wymiany urządzenia na nowe, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, od dnia jego wymiany przez Wykonawcę, potwierdzonej protokolarnie.
 
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Sąd zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert
 

Załącznik nr 1
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji w 9 pomieszczeniach biurowych znajdujących się w budynku Sądu rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków.
 
Przedmiot zakupu obejmuje dostawę i montaż następujących urządzeń:
 
LG Deluxe DM12RP.NSJ / DM12RP.UL2 – 9 sztuk
 
Zakres prac:
- Montaż klimatyzatorów w ustalonym miejscu oraz wykonanie instalacji elektrycznej i przyłączenie do dedykowanej tablicy przyłączeniowej dla urządzeń klimatyzacyjnych. Obwody elektryczne dla urządzeń muszą być zakończone wyłącznikami różnicowo-prądowymi z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym typu C16/30mA.
- Wykonanie odpływu i instalacji zasilającej
- Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin
- Wykonanie instalacji rurociągów chłodniczych.
- Wykonania instalacji sterującej między jednostkami wew. i zew.
- Wykonanie próby szczelności.
- Uzupełnienie czynnika
- Uruchomienie.
- Prace będą wykonywane po godzinie 15:00
- Instalacje freonowe jak i elektryczne poprowadzone zostaną w korytkach PCV.
powrot
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorAgnieszka Ochońska - Dyrektor Sądu2018-04-11
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2018-04-11 10:15
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]