Włącz kontrast
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
​OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO (Sygnatura konkursu KD.S - 111 – 3/18)
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO
(Sygnatura konkursu KD.S - 111 – 3/18)
 
PREZES SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE OGŁASZA KONKURS NA REFERENDARZA SĄDOWEGO
W SĄDZIE REJONOWYM DLA KRAKOWA – ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE ul. PRZY RONDZIE 7 31-547 KRAKÓW

 
Liczba stanowisk: 4 etaty.
Termin konkursu: 8 maj 2018 r.
Miejsce przeprowadzenia konkursu: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie sala 711 pawilon K (nowy budynek) ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.

 
       Konkurs zostanie przeprowadzony według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331 z późn.zm.).
 
Konkurs na stanowisko Referendarza sądowego składa się z dwóch etapów:
 1. Etap pierwszy - wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331 z późn.zm.) oraz wymagań określonych w art.149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23. j.t.
  z późn.zm.)
 2. Etap drugi - testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach
  o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego oraz trzech kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem - po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.
Kandydat na stanowisko Referendarza sądowego musi odpowiadać wymaganiom określonym w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2018.23. j.t. z późn.zm.). Zgodnie z treścią powołanego artykułu na stanowisko Referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
 
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
4)    ukończył 24 lata;
5) zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.
 
 
 
 
Termin składania ofert:
       Kandydat ubiegający się o stanowisko Referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 r. – bezpośrednio
w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie (pokój B – 102) lub przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres:
 
Oddział Kadr
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
 
       Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie konkursu - ,,Konkurs na stanowisko Referendarza sądowego – KD.S - 111 – 3/18. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Wymagane dokumenty, które należy złożyć:
1)    wniosek o zatrudnienie na stanowisku Referendarza sądowego;
2)    życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3)    oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
4)    3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
5)   oświadczenie, że kandydat  jest  obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni  
      praw cywilnych i obywatelskich;
6)   oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  na  potrzeby
      konkursu;
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko Referendarza sądowego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2018 r. Będzie ona zawierała imiona i nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania. Najpóźniej w tym dniu podane zostanie również potwierdzenie daty i miejsca oraz godzina przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.
 
Inne informacje:
 
         Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Ochrona danych osobowych:
 
Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922. j.t. z późn.zm.) informuję, że:
 1. Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  z siedzibą ul. Przy Rondzie 7 31-547 Kraków.
 2. Zebrane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia oraz udokumentowania rekrutacji i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 3. Osobom nadsyłającym zgłoszenia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.2018.108 j.t. z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
  z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko Referendarza sądowego (Dz.U. 2012.331 z późn.zm.) w zakresie określonym
  w wymienionych przepisach.
 5. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji.
 6. Zgłoszenia niezakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Po upływie wskazanego terminu dokumenty mogą zostać zniszczone komisyjnie.
 
 
 
        Wiceprezes
Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia
w Krakowie
 
SSR Agnieszka Rudol
 
 
 
 
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
AutorAgnieszka Rudol - SSR2018-03-29
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2018-03-29 13:51
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2018-03-29 13:52
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Pytania i kazusy konkurs referendarski. Plik doc 23.35 KB
Testy i kazusy. Plik doc 42.48 KB
Ostatnio dodane
Aktualności
data dodania: 2018-04-06
data dodania: 2017-12-28
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2018-04-19
data dodania: 2018-04-17
data dodania: 2018-04-17
data dodania: 2018-04-16
Newsletter
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIEul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków tel. (12) 619-50-00 email: oa_srodmiescie@krakow.so.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]