XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

 

ul. Przy Rondzie 7

 

31-547 Kraków

 

e-mail: w11krs@krakow-sr.sr.gov.pl

 

WŁAŚCIWOŚĆ WYDZIAŁU: MIASTO KRAKÓW
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział KRS informuje, że od dnia 15 marca 2018r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego będzie możliwe wyłącznie przez ich zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministra Sprawiedliwości.

 

NOWE WZORY FORMULARZY OBOWIĄZUJĄCE OD 15 STYCZNIA 2015 R.

FORMULARZE DOSTĘPNE SĄ - w budynku Sądu - paw. K. p.I, pok. 118 (Centrum Obsługi Interesanta KRS) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

ZAMAWIANIE AKT DO CZYTELNI
 
Akta do przeglądania zamawia się z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, telefonicznie pod numerem telefonu: 12 619-51-64 w godzinach 8.00 -14.30
lub za pośrednictwem zamówienia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: czytelniakrs@krakow-sr.sr.gov.pl

 
Czytelnia akt Pokój K-132:
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

 
 
Czytelnia udostępnia nie więcej niż 150 akt dziennie.

Każda osoba w danym dniu ma prawo zamówienia w sumie 5 akt.
 
 
BEZPŁATNE WYDRUKI AKTUALNYCH INFORMACJI Z KRS

ems.ms.gov.pl

Zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS pobrane samodzielnie wydruki mają moc zrównaną z mocą dokumentów (odpisów aktualnych) wydawanych przez Centralną Informację


BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW REJESTRU ZASTAWÓW I KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
 
pokój K-118, pawilon K
Godziny urzędowania
Poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00
        Wtorek - piątek, w godzinach 8.00 - 15.00
 
Informacja o sprawach z Wydziałów VII, XI i XI oraz wydawanie informacji,wyciągów, zaświadczeń i odpisów z Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego – stanowiska 1 i 2
 
Dziennik Podawczy Wydziałów VII, XI i XII stanowiska 3-6
 
Monitor Sądowy i Gospodarczy – stanowisko 7 (ogłoszenia o WZA przyjmowane są do godz. 15:00) - tel. 12 619-51-89, e-mail: monitor@krakow.so.gov.pl
Wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego dostępne są bezpłatnie na stronie 
ems.ms.gov.pl
 
Formularze MSiG
 

Opłaty sądowe oraz opłaty za zgłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowych i Gospodarczym należy uiszczać: w kasie Sądu (paw. K, p. I, pok. 118, Kasa nr 4, paw. E, p. I) lub przelewem na rachunek bankowy: Okręgowy Oddział NBP Kraków 38 1010 1270 0030 7222 3100 0000. Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.
 
                                     
 Informacja telefoniczna KRS : 12 619 51 72, 12 619 51 78

 
 
PRZEWODNICZACY WYDZIAŁU I SEKRETARIAT WYDZIAŁU
 
Telefon/Fax do sekretariatu : 12 619 52 36
 

 
Przewodniczący Wydziału Sędzia Małgorzata Szmudzińska
Przewodniczący Wydziału przyjmuje strony we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie Wydziału. 
 
Kierownik Sekretariatu Miranda Marek
Godziny przyjęć stron: Sekretariat Pokój K-139:
Poniedziałek: 8.00-18.00
Wtorek-Piątek: 8.00-15.00

 
 
 

Informacje o Wydziale

Prowadzi w systemie informatycznym rejestr podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru KRS, który składa się z 3 rejestrów:

  • przedsiębiorców;
  • stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
  • dłużników.
Podmiot publikującySąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
WytworzyłMałgorzata Stelmach - Kierownik Oddziału Administracyjnego2008-12-10
Publikujący Tomasz Błaut - Administrator 2008-12-10 10:17
Modyfikacja Tomasz Błaut - Administrator 2018-03-02 11:43