Aktualności
KOMUNIKAT 2018-04-06
KOMUNIKAT 
E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018r.
 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie informuje, że  papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania  zapasów,  nie  dłużej  jednak  niż   do 30 czerwca 2018r. Po   tej  dacie:
  • nie będzie kontynuowana sprzedaż papierowych znaków opłaty   sądowej;
  • nie  będzie możliwy zwrot uprzednio nabytych i niewykorzystanych  znaków;
  • dokonywanie  opłat   znakami  opłaty  sądowej  w papierowej formie   nie  będzie  dopuszczalne  (wyjątek  będą stanowić opłacone  papierowymi  znakami  pisma  kierowane  do  sądu,  nadane  drogą  pocztową   najpóźniej   30  czerwca  2018r.,  które  wpłyną  do sądu  po    tym  terminie, -  decyduje  data  stempla  pocztowego.)
 
Od  dnia  1  lipca  2018r.  znaki  opłaty   sądowej  będą  funkcjonować   wyłącznie  w  formie   elektronicznej.
 
E-znaki są możliwe do  nabycia :
  • na  stronie   systemu  e-Płatności (portal e-Płatności),  pod  adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
  • w kasach sądowych.

więcej... 


Sprawozdanie z wykonania planu i Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018 2018-03-15


Sprawozdanie z wykonania planu i Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018 2018-03-15


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Sprawozdanie. Sprawozdanie z wykonania planu i Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf 115014 bajtów 23

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2018-02-16


INFORMACJA 2017-12-28
Uprzejmie informujemy, że kasa  Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  zlokalizowana  przy ul. Przy Rondzie 7  w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) będzie  czynna do godz. 11.00.


Dni Wolne w 2018 r. 2017-11-28


INFORMACJA O AWARII 2017-11-17
W dniu  17  listopada 2017r  nastąpiła   AWARIA  systemów   Krajowego  Rejestru  Sądowego 
i  Rejestru  Zastawów.


Komunikat 2017-11-09
 K O M U N I K A T 
 
W związku z przenoszeniem Sekcji Wykonania Orzeczeń do budynku Sądu przy ul. Przy Rondzie 7,Sekretariat Sekcji będzie nieczynny dla stron w dniach
od 13-20 listopada 2017 roku.

 
Wszelkich informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów - pawilon E parter mieszczące się przy ul. Przy Rondzie 7.
tel.  (12) 619-50-86 i (12) 619-57-70
W sprawach bardzo pilnych informację można uzyskać w Sekretariacie Wydziału II Karnego ul. Przy Rondzie 7 pokój  B-6 tel. (12) 619-56-41.
Po w/w terminie Sekretariat Sekcji Wykonania Orzeczeń będzie mieścił się przy ul. Przy Rondzie 7, pawilon A, piętro I, pokój nr 122.
tel. (12) 619-65- 21


KOMUNIKAT 2017-11-09
 K O M U N I K A T
 
W związku z przenoszeniem Sekcji Wykonania Orzeczeń do budynku Sądu przy ul. Przy Rondzie 7, Sekretariat Sekcji będzie nieczynny dla stron w dniach
od 13-20 listopada 2017 roku.

 
Wszelkich informacji w sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów - pawilon E parter mieszczące się przy ul. Przy Rondzie 7.
tel.  (12) 619-50-86 i (12) 619-57-70
W sprawach bardzo pilnych informację można uzyskać w Sekretariacie Wydziału II Karnego ul. Przy Rondzie 7 pokój  B-6 tel. (12) 619-56-41.
Po w/w terminie Sekretariat Sekcji Wykonania Orzeczeń będzie mieścił się przy ul. Przy Rondzie 7, pawilon A, piętro I, pokój nr 122.
tel. (12) 619-65- 21
 


"Zaprzyjaźnij się z Temidą" 2017-11-09
 

"Zaprzyjaźnij się z Temidą"

      W dniu 27 października 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie rozpoczął się cykl spotkań dedykowanych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pt. „Zaprzyjaźnij się z Temidą”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych nr 25, 38, 45, 62, 85 w Krakowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Kaszowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, Szkoły Podstawowej w Rząsce, Szkoły Podstawowej w Mietniowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie.
       Młodzi uczniowie zostali przywitani przez Sędziów tutejszego Sądu orzekających w różnych pionach orzeczniczych, w wydziałach: karnym, cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Podczas pierwszej części spotkania uczestnikom zaprezentowano schemat struktury sądownictwa, podstawowe zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz charakter pracy sędziego.    Następnie uczestnicy wzięli udział w symulowanej rozprawie karnej, podczas której mogli obserwować zastosowanie zasad procedury karnej w praktyce, podziału ról procesowych uczestników postępowania czy sposób działania policji sądowej. Młodszym gościom wyjątkowo spodobała się współpraca policyjnego czworonoga, który zaimponował wszystkim wykonując polecenia policjanta.
      Na koniec młodzi goście odwiedzili sądową izbę zatrzymań, w której aresztowani i więźniowie oczekują na doprowadzenie do konkretnej sali na rozprawę. 
          Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 1 grudnia 2017 roku.

 
 


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie 2017-10-02
KOMUNIKAT
Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w KrakowieZarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września
2017r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach
rejonowych (Dz.U. z dnia 21.09.2017r. poz. 204) z dniem 1 października
2017r.
- zniesiony zostaje XIV Wydział Karny (§ 1 w/w rozporządzenia),
wszystkie sprawy wpływające do tut. Sądu rozpoznaje II Wydział Karny.


 
Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
SSO Aneta Mansfeld


Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.S-0110-8.17.pdf Adm.S-0110-8_17.pdf 141729 bajtów 25Autor:

Problemy z realizacją połączeń do punktu obsługi interesanta XI i XII 2017-06-14
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuję, że w dniu 14.06.2017 r.  związku z serwisem centrali telefonicznej mogą zaistnieć problemy z realizacją połączeń  do punktu obsługi interesanta XI i XII Wydziału Gospodarczego KRS tut. Sądu.

Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 2017-05-22

 

Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

 

     Dzień 23 maja został ustanowiony Dniem Wymiaru Sprawiedliwości przez „Stowarzyszenie Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Wolności i Demokracji” (MEDEL). Jego obchody przypadają w dniu rocznicy śmierci Sędziego Giovanniego Falcone, który doprowadził do  największego w historii procesu członków włoskiej mafii. W dniu 23 maja 1992 roku Sędzia Giovanni Falcone zginął w zamachu bombowym zorganizowanym na jej zlecenie. Dzień 23 maja ma przypominać niezłomnego Sędziego, który oddał swe życie za ideę sprawiedliwości.

     Symboliczną formą uczestnictwa w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości będzie przypięcie do stroju fioletowych wstążeczek rozdawanych w budynkach sądów.  

     Tegoroczne obchody ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy społeczeństwa o instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

     W dniu 23 maja 2017 roku w tutejszym Sądzie odbędą się spotkania z dziećmi i młodzieżą z miejscowych szkół podstawowych, techników
i liceów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, rolę i zadania Sędziego, podstawowe reguły rządzące procesem karnym czy zasady zachowania na sali rozpraw, a nadto zwiedzić budynek Sądu.

      W ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zapraszamy  wszystkich chętnych do uczestniczenia w rozprawach w charakterze publiczności.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.iustitia.pl/Zmiana miejsca rozpraw Wydziału III Rodzinnego 2017-04-06
KOMUNIKAT
 
 
 
 
W związku ze zmianą od dnia 1.04.2017 roku siedziby III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia        w Krakowie informujemy, że rozprawy  wyznaczone po dacie 1.04.2017 r. na salach rozpraw 504B i 510 w budynku Sądu przy ul. Mogilskiej 17 zostają przeniesione do kompleksu budynków sądowych przy ul. Przy Rondzie 7.
 
Wszelkie informacje odnośnie zaistniałych zmian będą udzielane na bieżąco w Sekretariacie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w pokoju  B-19
Tel. 12 619 63 20
Email: w3r@krakow-sr.sr.go.pl.
 
Wszelką korespondencję do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie należy kierować na Biuro Podawcze Sądu Rejonowego znajdujące się w  kompleksie budynków sądowych przy ul. Przy Rondzie 7 w pawilon E ( parter).