Aktualności
2017-12-28
Uprzejmie informujemy, że kasa  Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie  zlokalizowana  przy ul. Przy Rondzie 7  w dniu 29 grudnia 2017 roku (piątek) będzie  czynna do godz. 11.00.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłOchońska Agnieszka 2017-12-28
PublikującyBłaut Tomasz 2017-12-28 10:32:09
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-12-28
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłMajewski Marcin 2017-11-28
PublikującyBłaut Tomasz 2017-11-28 10:56:07
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-11-28
 

"Zaprzyjaźnij się z Temidą"

      W dniu 27 października 2017 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie rozpoczął się cykl spotkań dedykowanych uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pt. „Zaprzyjaźnij się z Temidą”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych nr 25, 38, 45, 62, 85 w Krakowie, Szkoły Podstawowej nr 1 i 2 w Kaszowie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce, Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu, Szkoły Podstawowej w Rząsce, Szkoły Podstawowej w Mietniowie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie.
       Młodzi uczniowie zostali przywitani przez Sędziów tutejszego Sądu orzekających w różnych pionach orzeczniczych, w wydziałach: karnym, cywilnym, rodzinnym i gospodarczym. Podczas pierwszej części spotkania uczestnikom zaprezentowano schemat struktury sądownictwa, podstawowe zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz charakter pracy sędziego.    Następnie uczestnicy wzięli udział w symulowanej rozprawie karnej, podczas której mogli obserwować zastosowanie zasad procedury karnej w praktyce, podziału ról procesowych uczestników postępowania czy sposób działania policji sądowej. Młodszym gościom wyjątkowo spodobała się współpraca policyjnego czworonoga, który zaimponował wszystkim wykonując polecenia policjanta.
      Na koniec młodzi goście odwiedzili sądową izbę zatrzymań, w której aresztowani i więźniowie oczekują na doprowadzenie do konkretnej sali na rozprawę. 
          Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 1 grudnia 2017 roku.

 
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłRudol Agnieszka 2017-11-09
PublikującyBłaut Tomasz 2017-11-09 14:18:18
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-11-09
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-11-09
KOMUNIKAT
Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia
w KrakowieZarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września
2017r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych
oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach
rejonowych (Dz.U. z dnia 21.09.2017r. poz. 204) z dniem 1 października
2017r.
- zniesiony zostaje XIV Wydział Karny (§ 1 w/w rozporządzenia),
wszystkie sprawy wpływające do tut. Sądu rozpoznaje II Wydział Karny.


 
Prezes Sądu Rejonowego
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
SSO Aneta Mansfeld
Załączniki:
Lp. Nazwa Nazwa oryginalna Rozmiar Licznik
1. Adm.S-0110-8.17.pdf Adm.S-0110-8_17.pdf 141729 bajtów 20Wytworzył:
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłStelmach Małgorzata 2017-10-02
PublikującyBłaut Tomasz 2017-10-02 12:19:25
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-11-09
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-10-02
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie informuję, że w dniu 14.06.2017 r.  związku z serwisem centrali telefonicznej mogą zaistnieć problemy z realizacją połączeń  do punktu obsługi interesanta XI i XII Wydziału Gospodarczego KRS tut. Sądu.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłOchońska Agnieszka 2017-06-14
PublikującyBłaut Tomasz 2017-06-14 10:49:32
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-11-09
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-06-14

 

Obchody Dnia Wymiaru Sprawiedliwości

 

     Dzień 23 maja został ustanowiony Dniem Wymiaru Sprawiedliwości przez „Stowarzyszenie Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Wolności i Demokracji” (MEDEL). Jego obchody przypadają w dniu rocznicy śmierci Sędziego Giovanniego Falcone, który doprowadził do  największego w historii procesu członków włoskiej mafii. W dniu 23 maja 1992 roku Sędzia Giovanni Falcone zginął w zamachu bombowym zorganizowanym na jej zlecenie. Dzień 23 maja ma przypominać niezłomnego Sędziego, który oddał swe życie za ideę sprawiedliwości.

     Symboliczną formą uczestnictwa w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości będzie przypięcie do stroju fioletowych wstążeczek rozdawanych w budynkach sądów.  

     Tegoroczne obchody ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy społeczeństwa o instytucjach wymiaru sprawiedliwości.

     W dniu 23 maja 2017 roku w tutejszym Sądzie odbędą się spotkania z dziećmi i młodzieżą z miejscowych szkół podstawowych, techników
i liceów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, rolę i zadania Sędziego, podstawowe reguły rządzące procesem karnym czy zasady zachowania na sali rozpraw, a nadto zwiedzić budynek Sądu.

      W ramach obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zapraszamy  wszystkich chętnych do uczestniczenia w rozprawach w charakterze publiczności.

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.iustitia.pl/

Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłRudol Agnieszka 2017-05-22
PublikującyBłaut Tomasz 2017-05-22 12:57:20
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-05-22
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-05-25
KOMUNIKAT
 
 
 
 
W związku ze zmianą od dnia 1.04.2017 roku siedziby III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia        w Krakowie informujemy, że rozprawy  wyznaczone po dacie 1.04.2017 r. na salach rozpraw 504B i 510 w budynku Sądu przy ul. Mogilskiej 17 zostają przeniesione do kompleksu budynków sądowych przy ul. Przy Rondzie 7.
 
Wszelkie informacje odnośnie zaistniałych zmian będą udzielane na bieżąco w Sekretariacie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w pokoju  B-19
Tel. 12 619 63 20
Email: w3r@krakow-sr.sr.go.pl.
 
Wszelką korespondencję do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie należy kierować na Biuro Podawcze Sądu Rejonowego znajdujące się w  kompleksie budynków sądowych przy ul. Przy Rondzie 7 w pawilon E ( parter).
 
 
 
 
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłOchońska Agnieszka 2017-03-29
PublikującyBłaut Tomasz 2017-03-31 11:11:12
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-04-06
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-05-30
Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 1 kwietnia 2017 roku nastąpi zmiana dotychczasowej siedziby:
  • III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  •  Oddziału Finansowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
  • oraz Biura Podawczego
 
z ul. Mogilskiej 17 w Krakowie do nowej siedziby zlokalizowanej w kompleksie obiektów sądowych:
 
 w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7.
 
         Jednocześnie informujemy, że w dniu 31 marca 2017 roku  rozpoczynają się działania relokacyjne w/w jednostek w zw. z czym  sekretariat  III Wydziału Rodzinnego i  Nieletnich tut. Sądu oraz Oddział Finansowy będą zamknięte dla stron.  Wszelkie  informacje  można  uzyskać  w Biurze  Obsługi  Interesantów. Natomiast Biuro Podawcze będzie funkcjonowało w tym dniu bez zakłóceń w godzinach pracy Sądu.
Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłOchońska Agnieszka 2017-03-27
PublikującyBłaut Tomasz 2017-03-27 13:18:58
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-04-06
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-04-07
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
 
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 20 lutego 2017 roku do 26 lutego 2017 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W Krakowie w dniach od 20 lutego 2017 roku do 24 lutego 2017 roku dyżury będą odbywały się:
 
  1. na terenie Centrum Obywatelskiego – Sala szkoleniowo – konferencyjna nr 1 w040, Stadion Miejski im. H. Reymana ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, wejście od strony Parku Jordana, I piętro.

Dyżury w w/w Centrum będą odbywały się w oparciu o poniższy harmonogram:
20.02.2017 roku (poniedziałek) w godz. 09.00 – 18.00
21.02.2017 roku (wtorek) w godz. 16.30 – 20.00
22.02.2017 roku (środa) w godz. 09.00 – 17.00
23.02.2017 roku (czwartek) w godz. 10.00 – 18.00
24.02.2017 roku (piątek) w godz. 09.00 – 16.00
 
  1. w Sądzie Okręgowym w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w paw. K – 22

Dyżury w Sądzie Okręgowym w Krakowie będą odbywały się w oparciu o poniższy harmonogram:
20.02.2017 roku (poniedziałek) w godz. 08.00 – 13.00
21.02.2017 roku (wtorek) w godz. 08.00 – 14.00
24.02.2017 roku (piątek) w godz. 08.00 – 15.00
 
Nadto informujemy o możliwości uzyskania przez pokrzywdzonych dalszego wsparcia przez podmioty, które świadczą w 2017 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem:
 
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/
   
Podmiot publikującySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE
WytworzyłBłaut Tomasz 2017-02-17
PublikującyBłaut Tomasz 2017-02-17 14:02:27
ModyfikacjaTomasz Błaut 2017-04-06
Data wygaśnięcia: Błaut Tomasz 2018-02-17